Getuigenissen

"De vertaalgeheugens die Eurologos voor elk van de talen van onze activiteiten heeft aangemaakt, hielpen ons om door de jaren heen een homogeen taalgebruik in onze meertalige communicatie te handhaven. Bovendien beperken vertaalgeheugens ook de kosten: een uitstekende prijs-kwaliteitverhouding!" Abdeslam, AS24

"Toen wij een heel specifieke aanvraag deden voor technische vertalingen die moesten worden gecertificeerd, gaf Eurologos blijk van een grote professionaliteit en betrokkenheid bij het project door ons precies te informeren over dit soort werk. Dankzij onze gesprekken konden we heel snel tot de meest geschikte oplossing voor onze behoeften komen, waardoor wij onze productiedeadline zonder problemen haalden! Ik beveel de diensten van Eurologos sterk aan." Nina, Auriga International

"Het is leuk om te weten dat het team van Eurologos altijd alles in het werk stelt om ons de vertalingen op tijd te bezorgen, zelfs wanneer de deadlines heel krap zijn. Ook technische onderwerpen vormen geen probleem voor Eurologos. Dankzij de vertaalgeheugens die zij dagelijks bijwerken, wordt onze specifieke terminologie altijd gerespecteerd." Michel, Engie Electrabel

"Dankzij de uitgebreide vertaalgeheugens die Eurologos de voorbije jaren voor ons aanmaakte, wordt onze technische terminologie altijd gerespecteerd in de vertaling van onze communicatie. Een efficiënte en professionele service." Nancy, ETAP