Oplossingen op Maat

Geef niet meer of minder uit dan dat uw communicatie vereist!

Om beter op de specifieke eisen van haar klanten in te spelen, voorziet Eurologos verschillende kwaliteitsniveaus voor vertalingen.

Het niveau 'kwaliteit-vertaling' staat garant voor een getrouwe semantische omzetting van de brontekst, evenals een hoogstaande syntactische en orthografische kwaliteit van de vertaalde teksten. Dit niveau omvat, zoals steeds, de revisie door een tweede vertaler.

Het niveau 'kwaliteit-adaptatie' is het resultaat van een meer nauwe en actieve samenwerking tussen de klant en Eurologos. Dit impliceert dat de vertalers een gedetailleerde briefing ontvangen over de te gebruiken terminologie, stijl enz. Zodra de vertaling geleverd is, krijgt de klant de kans om feedback te geven zodat de teams van vertalers/revisoren van Eurologos de teksten naargelang de specifieke eisen van de klant kunnen aanpassen.

Het niveau 'kwaliteit-editing' is voorzien voor projecten waarbij de communicatie van a tot z wordt verzorgd: bijvoorbeeld, van het grafische concept tot het drukwerk over alle copywriting en vertalingen. De perfectie en conformiteit van alle teksten worden tijdens de opmaak verzekerd (meertalige DTP door de grafisch designers en definitieve revisie(s) door de linguïsten). Vaak worden deze producten 'gebruiksklaar' aan de klant geleverd.

Elke aanvraag wordt door één specifieke projectmanager van Eurologos behandeld. Deze maakt een analyse om de specifieke behoeften van de klant te achterhalen en een oplossing op maat te verstrekken.

Neem voor meer informatie rechtstreeks contact met ons op:

Pour plus d'informations, contactez-nous directement :

Naam*

Voornaam*

E-mail*

Firma

Bericht*