Franchisenetwerk

EEN NETWERK VAN FRANCHISENEMERS

De Eurologos Groep bestaat uit een hoofdkantoor in Brussel en een netwerk van franchisenemers over de hele wereld.

Het hoofdkantoor van de Eurologos Groep in Brussel behandelt de aanvragen voor toetreding tot haar glokale netwerk.

Het bestudeert de kandidaturen van zowel lokale ondernemingen die al operationeel zijn en zich bij de groep willen voegen, als nieuwe bedrijven die van bij het begin competitieve taal- en multimediadiensten van hoogwaardige kwaliteit willen aanbieden.

Kortom, kandidaten die zich willen glokaliseren en die hun lokale economische autonomie willen handhaven en tegelijk actief willen meewerken aan een globale marketing- en organisatiestrategie.

Informatiedocument voor kandidaat-franchisenemers

PDF : EN - FR