Technische Vertalingen

Software voor computerondersteund vertalen

Dankzij software voor computerondersteund vertalen kunnen er vertaalgeheugens van vaktermen worden uitgebouwd. Een vakterm is een woord dat specifiek is voor een techniek of technisch dialect in tegenstelling tot algemene termen.

Twee opmerkelijke voordelen

  • Bij elke vertaling neemt het percentage van herhalingen van specifieke woorden toe. Op die manier wordt de software voor computerondersteund vertalen alleen maar performanter. De agentschappen van Eurologos beschikken al sinds het begin van de jaren 1980 over vertaalgeheugens per sector en per klant. Een uniek en tastbaar concurrentievoordeel.
  • De software voor computerondersteund vertalen is het resultaat van ruim 30 jaren van innovatie. Gedaan met problemen bij het vertalen van gespecialiseerde terminologie. Het jargon van elke sector en elk bedrijf wordt precies vertaald.

Technische bedrijfsglossaria en taalengineering

Vandaag de dag wordt er voor de productie van meertalige documentatie en de uitwerking van technische glossaria een beroep gedaan op geavanceerde technologieën, afkomstig van de taalengineering.

Eurologos beschikt binnen haar dochterondernemingen en haar wereldwijde netwerk over alle troeven van de moderne automatische vertaalwetenschap.
Dankzij vertaalgeheugens (ook vertaalhulpsoftware genoemd) hoeft de gebruiker niet langer twee keer dezelfde zin of term te vertalen. Het systeem spoort immers de overeenstemmingen tussen twee teksten op. Ze garanderen op die manier de stilistische en terminologische eenvormigheid van vertalingen en verbeteren merkbaar de kwaliteit en de productiviteit.