Glokalisatie

"DAAR WAAR DE TALEN GESPROKEN WORDEN"

Voor de agentschappen van de Eurologos Groep is het van kapitaal belang dat hun meertalige communicatiediensten uitgevoerd worden op de door hun klanten gevraagde doelmarkten.

Daarom blijft Eurologos haar netwerk van agentschappen uitbreiden in 's werelds belangrijkste economische centra: daar waar de talen gesproken worden!

Deze knowhow hebben de agentschappen van Eurologos verworven dankzij 40 jaren ervaring op het vlak van taaldiensten. Op deze activiteiten past de Groep het glokale principe toe: een perfecte combinatie tussen globale en lokale dimensies.

De uitmuntendheid van de diensten van Eurologos wordt gegarandeerd door een streng proces van revisies en validaties. De vertalers, revisoren, terminologen en copywriters werken altijd in hun moedertaal voor een van de Eurologos-agentschappen die in het land van de doeltaal gevestigd is.

Om teksten, vertalingen en mediadragers te produceren, en vooral te valideren, is het van cruciaal belang dat de Groep over evenveel operationele agentschappen op de internationale markten beschikt als ze talen aan de klanten belooft.

De redenen voor deze zogenaamde 'glokale' (oftewel, tegelijkertijd globale en lokale) positionering spreken voor zich: je kunt geen teksten en andere werken schrijven, controleren en aanpassen zonder een mondiale organisatie, waarbij alle lokale agentschappen onder dezelfde vlag werken.

Het is bijgevolg de evidentie zelve: de commerciële, culturele, antropologische en juridische controle kan alleen maar gebeuren op een glokale manier.

LG_ANCIEN_liste_pays-01