Copywriting

Redigeren: meertalig schrijven, drie soorten van redigeren

Vertaling, adaptatie (vertalend herschrijven) en meertalige copywriting
In zogenaamd pragmatische teksten voor meertalige communicatie – commerciële, technische of publicitaire teksten – kunnen er altijd drie soorten van redigeren worden ontdekt, namelijk de klassieke vertaling, de adaptatie (ook vertalende herschrijving genoemd) en de meertalige copywriting.

Ook in dit geval houdt Eurologos eraan om de essentiële voorwaarde voor elk type meertalig schrijven te onderstrepen: de glokale beschikbaarheid van operationele agentschappen onder hetzelfde merk die in staat zijn om vertalingen, adaptaties en copywriting te controleren en te valideren vanuit geostilistisch oogpunt.

Neem contact met ons op! Wij sturen u in minder dan geen tijd een prijsberekening:

Naam*

Voornaam*

E-mail*

Firma

Bericht*